Nơi nào tại Trung Quốc kiếm tiền dễ nhất?

Xếp hạng năm 2012 của Forbes China cho thấy, sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các thành phố nằm dọc vùng châu thổ sông Dương Tử, khi có tới 6 khu vực lọt vào top 10. Đổi lại, các thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Châu bị suy yếu.

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?
Hàng Châu – Trung Quốc

Báo cáo của Forbes China được đưa ra trên cơ sở đánh giá số liệu thuộc 8 lĩnh vực (quy mô đô thị, chỉ số lao động, sức tiêu dùng, giao thông, vận tải…) của 100 thành phố tại Trung Quốc đại lục. Sau đây là chi tiết về 10 thành phố nói trên.

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

9. Thiên Tân

Điểm số trung bình: 0,7436
Chỉ số lao động: 0,8215; Xếp hạng: 21
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9673; Xếp hạng: 5
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,6753; Xếp hạng: 38
Chỉ số vận tải hành khách: 0,6288; Xếp hạng: 26
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7643; Xếp hạng: 11
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,5963; Xếp hạng: 67
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,928; Xếp hạng: 3
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,8422; Xếp hạng: 18
Xếp hạng năm 2011: 10

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

8. Tô Châu

Điểm số trung bình: 0,7634
Chỉ số lao động: 0,7442; Xếp hạng: 31
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9587; Xếp hạng: 6
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,829; Xếp hạng: 15
Chỉ số vận tải hành khách: 0,5115; Xếp hạng: 43
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,1555; Xếp hạng: 102
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7853; Xếp hạng: 23
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6591; Xếp hạng: 28
Chỉ số năng lực sáng tạo: 1; Xếp hạng: 1
Xếp hạng năm 2011: 8

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

7. Bắc Kinh

Điểm số trung bình: 0,7699
Chỉ số lao động: 0,9777; Xếp hạng: 2
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9929; Xếp hạng: 2
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7478; Xếp hạng: 25
Chỉ số vận tải hành khách: 0,9589; Xếp hạng: 3
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,6622; Xếp hạng: 22
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,4775; Xếp hạng: 95
Chỉ số chi phí hoạt động: 1; Xếp hạng: 1
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9416; Xếp hạng: 6
Xếp hạng năm 2011: 9

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

6. Ninh Ba

Điểm số trung bình: 0,7734
Chỉ số lao động: 0,6326; Xếp hạng: 43
Chỉ số quy mô đô thị: 0,8871; Xếp hạng: 15
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8204; Xếp hạng: 16
Chỉ số vận tải hành khách: 0,8295; Xếp hạng: 11
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7752; Xếp hạng: 9
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7335; Xếp hạng: 35
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8022; Xếp hạng: 12
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9151; Xếp hạng: 8
Xếp hạng năm 2011: 6

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

5. Nam Kinh

Điểm số trung bình: 0,7831
Chỉ số lao động: 1; Xếp hạng: 1
Chỉ số quy mô đô thị: 0,8934; Xếp hạng: 14
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7755; Xếp hạng: 20
Chỉ số vận tải hành khách: 0,8791; Xếp hạng: 7
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,8469; Xếp hạng: 5
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6688; Xếp hạng: 48
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9204; Xếp hạng: 4
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,866; Xếp hạng: 13
Xếp hạng năm 2011: 5

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

4. Vô Tích

Điểm số trung bình: 0,7871
Chỉ số lao động: 0,6489; Xếp hạng: 40
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9158; Xếp hạng: 10
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,7288; Xếp hạng: 30
Chỉ số vận tải hành khách: 0,6433; Xếp hạng: 25
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,4739; Xếp hạng: 49
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,8775; Xếp hạng: 10
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,6328; Xếp hạng: 33
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9668; Xếp hạng: 4
Xếp hạng năm 2011: 7

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

3. Quảng Châu

Điểm số trung bình: 0,7924
Chỉ số lao động: 0,8609; Xếp hạng: 17
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9835; Xếp hạng: 3
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8048; Xếp hạng: 17
Chỉ số vận tải hành khách: 1; Xếp hạng: 1
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 1; Xếp hạng: 1
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6853; Xếp hạng: 43
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8984; Xếp hạng: 6
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,7798; Xếp hạng: 23
Xếp hạng năm 2011: 1

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

2. Thâm Quyến

Điểm số trung bình: 0,8009
Chỉ số lao động: 0,5562; Xếp hạng: 51
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9756; Xếp hạng: 4
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8998; Xếp hạng: 6
Chỉ số vận tải hành khách: 0,9661; Xếp hạng: 2
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7461; Xếp hạng: 14
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,7005; Xếp hạng: 39
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,8333; Xếp hạng: 10
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9867; Xếp hạng: 2
Xếp hạng năm 2011: 2

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

1. Hàng Châu

Điểm số trung bình: 0,8036
Chỉ số lao động: 0,9305; Xếp hạng: 8
Chỉ số quy mô đô thị: 0,9418; Xếp hạng: 8
Chỉ số sức tiêu dùng: 0,8549; Xếp hạng: 13
Chỉ số vận tải hành khách: 0,9021; Xếp hạng: 6
Chỉ số chuyên chở hàng hóa: 0,7546; Xếp hạng: 13
Chỉ số kinh tế tư nhân: 0,6601; Xếp hạng: 52
Chỉ số chi phí hoạt động: 0,9027; Xếp hạng: 5
Chỉ số năng lực sáng tạo: 0,9403; Xếp hạng: 7
Xếp hạng năm 2011: 3

Nơi nào tại TQ kiếm tiền dễ nhất?, Tài chính – Bất động sản, Kiem tien, Trung Quoc, xeo hang, Forbes, vung dong bang song Chau, quy mo do thi, diem so trung binh, chi so lao dong, chi so suc tieu dung, van tai hanh khach, kinh te tu nhan

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>